Se upp för giftiga svampar - kan vara farliga för hunden

Hösten är här. Nu är det dags att njuta av sköna promenader och svampplockning i skog och mark. Men tänk på att det i skogen finns många svampar som är giftiga för våra husdjur. Hundar och katter äter gärna svampar, så det gäller att vara uppmärksam. Nedan följer några råd om vad du ska göra om olyckan är framme. 

Var uppmärksam – även på oansenliga svampar

En vanlig missuppfattning är att det bara är de färgglada svamparna som är giftiga. Det stämmer inte. Det finns många olika giftsvampar som kan påverka djurens nervsystem och i värsta fall orsaka skador på inre organ. Var därför uppmärksam på alla svampar ditt djur kommer i kontakt med, även sådana som ser oansenliga ut.

Var vaksam på symtom

Hälsotillståndet hos djur som blivit förgiftade kan variera beroende på djurets storlek. Hos hund och katt är kräkningar, buksmärtor och diarré de vanligaste tecknen på förgiftning. Plötslig trötthet, vinglighet, kramper och desorientering kan också vara varningssignaler.

Om ditt djur uppvisar symtom på förgiftning

Om ditt djur är allmänpåverkat eller uppvisar symtom på förgiftning ska du omgående kontakta närmaste veterinär eller djursjukhus. Om du har möjlighet ska du meddela i förväg att du kommer. På så sätt kan ditt djur få hjälp snabbare.

Vänta inte

Det kan ta tid innan symtom uppstår, ibland uppemot en timme. Om du skulle se att ditt djur äter en svamp som du misstänker är giftig ska du inte vänta på att symtom inträder. Kontakta genast närmaste veterinär eller ring Giftinformationscentralen på 08-33 12 31.

Ta med dig resterna av svampen

Om ditt djur ätit en svamp – försöka plocka med dig eventuella rester av den eller undersök om du kan hitta fler likadana svampar i närheten. Detta underlättar för veterinären som ska ställa diagnos.

Hjälp via telefon

Giftinformationscentralen har i uppgift att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar. De svarar också på frågor. Ärenden som rör djur besvarar de dagtid alla dagar, det vill säga måndag-söndag, mellan kl. 10 och kl. 19.

Du når dem på telefonnummer: 08-33 12 31.

På kvällar efter kl. 19 och nattetid kan du ringa Agrias telefonveterinär. Ett samtal kostar då 60 kronor.

Telefonnumret dit är: 0900-100 51 61.

Alla tider på dygnet är även Väsby Djursjukhus redo att hjälpa ditt djur.

Läs mer på Väsby Djursjukhus

Telefonnummer: 08-590 307 08

Läs mer på Giftinformationscentralen